Alles van Bergeijk
Bekijk de agenda
< januari 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
 
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
10
11
12
13
3
14
15
16
17
18
19
20
4
21
22
23
24
25
26
27
5
28
29
30
31
 
 
 

Lintjesregen Bergeijk 2018

Lintjesregen Bergeijk 2018
Bergeijk Geplaatst 26 april 2018

Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen op donderdag 26 april 2018 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 9 Bergeijkenaren. Ze werden allen benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau'.

v.l.n.r.: Wim Kuijpers, Annelies van den Broek, Peter Hurkmans, Thea de Valk-Hoeks, Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot, Wendy de Proost, Mariet Sengers-Kuijpers, Martien Veekes, Agaath Bussing-Scheffer en Jeanny van Hulsel-van Houts

 

1. Thea de Valk-Hoeks (67 jaar, Bergeijk 't Hof)
Een bekend gezicht op 't Hof is Thea de Valk. Deze ras-vrijwilliger is eigenlijk bij alle maatschappe-lijke projecten op 't Hof wel betrokken, meestal samen met haar maatje Agaath Bussing. Sinds 1997 is ze actief als mantelzorger en sinds 2002 is zij de schakel tussen gemeente en politie voor buurt-preventie op 't Hof. In 2007, bij de oprichting van de huidige dorpsraad, kwam daar bijna logischer-wijs een bestuursfunctie bij. In 2014 werd ze door de GGD Zuidoost Brabant benoemd tot ‘gezond-heidsambassadeur' in de gemeente. Dit naar aanleiding van haar inspanningen om een beweegtuin te realiseren achter het terrein van Theater De Kattendans: een fitnessparcours met beweegtoestel-len, jeu de boulesbaan en pannakooi. In 2017 was ze ook een van de initiatiefnemers van de Avond Wandel Tweedaagse, die een groot succes bleek zodat er dit jaar een vervolg komt.

2. Annelies van den Broek (57 jaar, Bergeijk 't Hof)
De naam Annelies van den Broek klinkt als muziek in de oren bij menig Bergeijkenaar. En dat is ook precies waarvoor ze Koninklijk wordt onderscheiden. Sinds 1974, dus al 44 jaar, is ze lid van het Riethovens Harmonie Corps. Hier speelt ze klarinet en ondersteunt ze het jeugdorkest. Sinds 2004 is ze lid van de muziekcommissie en is ze daarbinnen verantwoordelijk voor het plannen van nieuwe concerten, uitzoeken van de muziek en het plannen van muzikale uitjes. Ookcoördineert ze de con-tacten tussen muzikanten/dirigent/bestuur/andere corpsen waar nodig. Sinds 2013 is ze bestuurslid van het corps.
Of dit nog niet genoeg was, werd ze in 1997 ook nog lid van Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Uiteraard speelt ze ook hier klarinet en sinds 2002 verricht ze vele commissietaken. In 2013 werd Annelies
van den Broek voorzitter van ‘Zonder drank ginne klank'. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit ‘Hermenieke van Bergeijk' vooral actief tijdens carnaval, de prinsverkiezing en het zomercarnaval.

3. Jeanny van Hulsel-van Houts (61 jaar, Westerhoven)
Jeanny van Hulsel is sinds 2002 actief in diverse werkgroepen van Parochie St. Servatius in Wes-terhoven (sinds kort onderdeel van de grote parochie Heilige Bernardus van Clairveaux, waardoor zij ook sinds 2017 actief is voor parochie H. Bernardus Bergeijk ‘t Hof). Concreet zijn dit de werkgroep ‘Doopsel', de pastorale groep en de parochieraad waarin alle pastorale aangelegenheden doorgesp-roken worden. Ook is zij vanuit de parochie wijkcontactpersoon.
Bij Fanfare Irene in Westerhoven is ze ook een graag geziene vrijwilliger. Inwoners die jarig zijn ont-vangen een gelukstelegram met envelop en Jeanny gaat deze, met inhoud, bij hen ophalen. Tevens enthousiasmeert zij nieuwe inwoners voor deze actie. Zij is tevens 15 jaar een vast lid van het team dat de loterij coördineert bij jaarlijkse festivals en themaconcerten. Ook de aanwezige koffiebar wordt al vele jaren door haar gerund.
Sinds 2005 is ze bestuurslid van het Oranje Comité in Westerhoven en organiseert ze samen met het team de Koningsdag. Op de spellenmiddag voor de schoolgaande jeugd regelt zij met een collega de inschrijvingen en beoordeelt ze de uitslagen. Tevens is zij medeorganisator van het jaarlijkse ‘Voor-jaarsevenement' dat in Westerhoven georganiseerd wordt; een evenement voor jong en oud waarbij Westerhoven op de kaart gezet wordt. En tot slot is ze ook al 11 jaar een trouwe verspreider van de Mik-Mak, het buurtblaadje in Westerhoven.

4. Peter Hurkmans (64 jaar, Riethoven)
Al 26 jaar is Peter Hurkmans lid van voetbalvereniging Riethoven. Niet alleen voetbalt hij hier actief, maar hij verricht ook veel vrijwilligerswerk voor de club. Sinds 2000 beheert en onderhoudt hij de website en sinds 2003 is hij leider van het seniorenelftal.
In een heel andere rol is hij sinds 1988 betrokken bij Toneelvereniging ‘De Verrassing' in Riethoven. Hier is hij lid en verzorgt hij het licht en geluid bij voorstellingen van toneel, de carnavalsvereniging en de schoolmusical. Maar ook voor de toneelvereniging beheert en onderhoudt hij de website. Ook bouwt hij mee aan decors, helpt hij bij de op- en afbouw van de jaarlijkse kerststal en regelt hij het verkeer bij de wielerronde van Riethoven.
Sinds 2001 is hij een bepalend lid van de werkgroep Vakantiewerk bij Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek. Hij is begeleider en ondersteuner bij de wekelijkse hobbymiddag op de woensdagen voor 50 á 60 kinderen van de basisschool. Ook bij het jaarlijks vakantiewerk in de eerste week van de schoolvakantie heeft Peter Hurkmans een belangrijke stem tijdens de voorbereidingen en plan-ning. Ook zet hij jaarlijks de routes (2 afstanden) uit voor de avondwandelvierdaagse.
Met al zijn computervaardigheden is het niet meer dan logisch dat hij in 2006 aan de slag ging als docent (vrijwilliger) bij Stichting Ouderen & Informatietechnologie. Hij verzorgt hier computer-/tabletcursussen om ouderen digitaal vaardig te maken. Hier steekt hij veel tijd in.

5. Mariet Sengers-Kuijpers (77 jaar, Bergeijk 't Hof)
Veel respect is er voor Mariet Sengers-Kuijpers, die van 1979 tot 2008 de mantelzorg voor haar de-menterende moeder droeg en van 2006-2008 voor mevrouw Riek Daris. Vanaf 1980 tot 1994 is ze bestuurslid, pastoriewacht, bemant ze het secretariaat en bezoekt ze zieken/stervenden binnen de parochie Sint Petrus 't Hof (nu opgegaan in Bernardus van Clairveaux). Nog altijd is ze voor de pa-rochie wijkvertegenwoordiger en brengt ze het kerk-infoboekje ‘Luihuis' rond.
Tussen 1991 en 2012 was Mariet Sengers actief voor De Zonnebloem. Lange tijd als bestuurslid en penningmeester, vrijwilliger zieken- en ouderenbezoek. Ze reed taxi met haar eigen auto en was vrijwilliger bij de bekende Zonnebloemvakantieweken, de laatste jaren als hoofd Vakantieweek. Van 1998 tot 2012 was ze actief in de organisatie en verkoop van loten voor de Zonnebloemloterij.

6. Wim Kuijpers (73 jaar, Luyksgestel)
Tussen 1993 en 1999 was Wim Kuijpers voorzitter van Stichting Welzijnscentrum Lucia. Daarna werd hij secretaris van de Boerenbond/ZLTO in Bergeijk. Hij stond aan de wieg van het ontstaan van de ZLTO, die in 1999 uit een fusie van de plaatselijke afdelingen van de boerenbond ontstond. Vanaf 2007 tot heden vervult hij daarnaast vele bestuursfuncties: secretaris/penningmeester Sacraments-processie, Vrienden van de Harmonie, secretaris KBO Luyksgestel en KBO Kring Bergeijk (voor-heen OVO) en de beheercommissie Parochie Luyksgestel en Bergeijk. Ook als koster, als coördina-tor van uitvaarten en als medewerker van de Sacramentsprocessie heeft hij zich tot op de dag van vandaag onafgebroken ingespannen. In 2011 is de heer Kuijpers namens de Beheercommissie Luyksgestel toegetreden tot het bestuur van de Pastorale Eenheid Bergeijk. Als secretaris heeft hij alle secretariële werkzaamheden verricht. Verder heeft Wim Kuijpers ook alle administratieve werk-zaamheden verricht rond de inrichting van de nieuwe parochie 'heilige Bernardus van Clairvaux' in 2015. Tevens werd hij benoemd als secretaris van het nieuwe parochiebestuur waarin hij tot op he-den zitting heeft.

7. Wendy de Proost (49 jaar, Luyksgestel)
Wendy de Proost mag een BB-er worden genoemd... een Bekende Bergeijkenaar. Zij is de jongste Bergeijkenaar die dit jaar Koninklijk onderscheiden wordt voor het vele werk dat zij op muzikaal ge-bied verricht. Zo is ze tussen 1992 en 1998 bestuurslid/secretaris van Koninklijke Nederlandse Fede-ratie voor Muziek (KNFM Provinciale Muziekvereniging) geweest, waarbij ze specifieke aandacht had voor de muzikale ontwikkeling van jongeren. In 2004 richtte ze RK Kinderkoor de Hofzangertjes op. Daarnaast is Wendy de Proost tussen 2009 en 2016 dirigent van het Teutenkoor geweest.
In 2008 bedacht ze ‘Wensmuziek' en bouwde dit uit tot het begrip dat het inmiddels is: een musical- en theaterschool voor kinderen van 5 tot 21 jaar. Wekelijks zingen, acteren en leren over muziek met als eindresultaat optredens bij onder andere het Ploegfestival en intochten van Sinterklaas. Vooraf-gaand bedenkt zij met de kinderen de verhaallijn en zoeken zij daar passende muziek en eigen tek-sten bij (het vrijmaken van kinderangst op het podium inbegrepen, groep 1). Er worden nummers en choreografieën bedacht, gerepeteerd en een voorstelling is geboren waarin ieder kind een rol heeft.


8. Agaath Bussing - Scheffer (72 jaar, Bergeijk 't Hof)
Waar Agaath is, is Thea de Valk en omgekeerd... het kon dan ook niet anders dat ze samen worden onderscheiden voor het vele goede dat ze voor de Bergeijkse samenleving hebben gedaan en nog altijd doen. Tussen 1982 en 1988 was ze mede-organisator van de kinderkledingbeurs in Bergeijk en Eersel. Eerst in de gemeenschapshuizen en daarna in de Prinses Beatrixschool, waar Agaath Bus-sing lesgaf. Tussen 1987 en 2005 verzorgde ze excursies in de leegstaande weverij de Ploeg en sinds 2010 is ze een niet te missen lid van de dorpsraad Bergeijk 't Hof. Daar is zij zich volledig gaan bekwamen in het helpen oplossen van alle zich voordoende onderwerpen waar ze als Dorps-raad Bergeijk 't Hof mee geconfronteerd werden en worden. Dat is veelomvattend en vergt gedegen inzicht en kennis van zaken. Zij is ook een gedreven spreekster in het openbaar en neemt daarom vaak het woord bij presentaties gegeven door de Dorpsraad. Elk jaar praat ze ook de nationale do-denherdenking bij het herdenkingsmonument bij de oude Hofkerk aan elkaar en sluit deze passend af. In 2014 werd ze, net als Thea de Valk, benoemd tot gezondheidsambassadeur door de GGD Zuidoost-Brabant. Agaath Bussing is een zeer betrokken inwoonster waar nooit vergeefs een beroep op wordt gedaan.

9. Martien Veekens (72 jaar, Bergeijk 't Hof)
Sinds 1995 is Martien Veekens een actief lid van de Heemkundekring in Rosmalen. Van begin 2002 t/m 2005 was hij hier secretaris en hierna werd hij lid van de redactieraad. Hij zorgt voor inhoud en opmaak van de nieuwsbrieven. In maart 2013 kwamen hier werkzaamheden voor de website bij, heeft hij meegewerkt aan een boek over Rosmalen en was hij de drijvende kracht achter de huidige dorpsvlag. Martien Veekens is ook actief voor Heemkundekring Nuland en het Brabants Heem. Daarnaast verzorgt hij lezingen en cursussen ‘Boschlogie' en ‘Rosmalogie'.
Vanaf 2004 zet hij zich in voor de Heemkundekring in Bergeijk. Ook hier is hij een niet te missen vrijwilliger die bijdragen levert aan het blad ‘De Keersopper,' betrokken is bij de inrichting van ten-toonstellingen en het opzetten van activiteiten. Zo zit hij in het voorbereidende comité om 550 jaar stadsrechten Bergeijk te vieren. Naast heemkunde heeft Martien Veekens nog een passie: hij is niet alleen secretaris van, maar ook zanger in het Teutenkoor.

 

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Frans Soetens Woninginrichting Vessem
Yoga docent - Ankie Pluim - Bergeijk, Luyksgestel
Allesvan Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven Weebosch en Westerhoven voor verenigingen
Stichting Het Kompas
De Houtwinkel Bladel
Teurlings-De  Mulder Diervoeders en Tuinartikelen Casteren