Alles van Bergeijk
Bekijk de agenda
< september 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
35
 
 
 
 
 
 
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
 
 
 
 
 
 

Riethoven

Riethoven


Riethoven is een dorp in de Kempense Nederlandse gemeente Bergeijk, provincie Noord-Brabant. Het dorp heeft 2386 inwoners (2007). De buurtschap Walik wordt gewoonlijk ook tot Riethoven gerekend. Riethoven is een zeer rustig dorp met 2336 inwoners per 1 januari 2007.

De naam 'Riethoven' is afgeleid van het riviertje de Witrijt.

Vroege geschiedenis
Het ca. 35 km2 grote gebied tussen de Run en de Keersop kan beschouwd worden als een microregio. Het wordt vrijwel geheel omsloten door de beide genoemde riviertjes. Het primair voor bewoning geschikte deel wordt gevormd door een centraal dekzandplateau. Aan de oostzijde wordt dit plateau in tweeën gedeeld door het eerder genoemde 't Rijtje. Op het dekzandplateau zijn in de middeleeuwen grote escomplexen aangelegd. Uit de omgeving van Riethoven zijn tal van vindplaatsen uit de Bronstijd bekend, zoals de grafheuvels ten zuidwesten van Boschhoven, ten noordwesten van Walik en meer westelijk ten zuiden van 't Rijtje. In de Vroege IJzertijd heeft de microregio een intensief bewoonde Siedlungskammer gevormd en sinds 1982 vormt het gebied tussen Run en Keersop een van de zwaartepunten van het archeologisch onderzoek in het kader van het Kempenproject. Binnen de microregio zijn verschillende elementen van het nederzettingssysteem uit de Vroege IJzertijd bekend zoals de nederzetting op de Heesmortel, de Celtic fields bij Boshoven en een zevental urnenvelden o.a. bij Boschhoven en Walik.

Vanaf de middeleeuwen
Tot 1468 behoorde Riethoven tot de schepenbank van Eersel, daarna tot de schepenbank van Bergeijk, Westerhoven, en Riethoven. De voormalige gemeente Riethoven is ontstaan in 1810 en werd in 1997 bij herindeling samengevoegd met de gemeente Bergeyk (nu Bergeijk). De parochie van Riethoven was een dochterparochie van Bergeijk en in 1368 werd voor het eerst het bestaan van een kerk vermeld. In 1442 werd Riethoven een zelfstandige parochie.

Bezienswaardigheden

  • De Sint-Willibrorduskerk is van oorsprong een 15e eeuwse eenbeukige gotische kruiskerk. In 1892 werd de kerk ingrijpend verbouwd door Caspar Franssen, waarbij alleen wat muurwerk en de kern van de toren werden behouden, evenals de tongewelven. In 1930 werden door architect Vermeulen twee zijbeuken en twee zijkapellen aangebracht, waardoor alleen de muren van het koor en het dwarspand nog oud zijn.
  • Pastorie, naast de kerk, uit 1860, mooi bewaard gebleven.
  • Onderwijzerswoning, uit 1840, gerestaureerd in 1980, aan Dorpsplein/Molenstraat
  • Voormalig café Van Deijck, aan het dorpsplein. Tot kort na 1900 was hier brouwerij De Hoop gevestigd, waarvan de kelders nog aanwezig zijn. Het is een van de oudste nog aanwezige gebouwen in de dorpskom. Het café werd gesloten in 1979 en het gebouw staat nu leeg.
  • Sint-Willibrordusschool, aan de Schoolstraat, een van de merkwaardigste gebouwen van Riethoven. Het stamt uit 1920 en is gebouwd in de stijl van Um 1800, die teruggreep op barok en classicisme.
  • Op het grondgebied vn Riethoven staan vier Mariakapelletjes, die alle min of meer identiek zijn en door de plaatselijke aannemer Das zijn gebouwd in 1949 en 1950. Ze bevinden zich op 't Eind, Walik, hoek Tonterstraat/Dorpsstraat, en in de Schoolstraat. De kapelletjes zijn gebouwd uit dankbaarheid dat Riethoven ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn is gekomen.

In het gehucht Walik, op de weg naar het naburige Eersel leefde in de zestiende eeuw Maarten Bouwens, die later bekend werd als bisschop Martinus Riethovius.

Natuur en landschap
Riethoven ligt op een droog dekzandgebied met hier en daar stukken droog naaldbos. Ten noordwesten van Riethoven ligt de Einderheide, een groot aaneengesloten naaldbosgebied waarin zich het Huisven bevindt. Hier werd in 2002 de Grote bremraap gevonden.

Buurtschappen
Broekhoven, Walik, Boshoven, Voort, Heiereind, Galbergen en Eind.